Gwen asked in Education & ReferenceTeaching · 3 weeks ago

Paano ang pagtrato sa matatanda sa timog asya?

2 Answers

Relevance
 • 3 weeks ago

  Ang mga matatanda ay iginagalang sa kanilang karunungan.

 • Lôn
  Lv 7
  3 weeks ago

  How are the elderly treated in southern Asia?

  Sut ydym ni i fod i wybod hynny Gwen fach?

Still have questions? Get your answers by asking now.