Please, help me with Japanese?

Iku zo! Iku zo! Furyō ga modotte kita
Yokeru ni wa teokureda
Furyō no chi ga sawagu
0