Anonymous
Anonymous asked in 藝術與人文詩詞與文學 · 7 years ago

Trăm Năm Không Quên幫我翻譯這首越南歌曲

Không gian mênh mông qua, những niềm vui khi xưa vẫn đây

Sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy

Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca

Rồi ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đây

Ngày em ra đi anh như hóa điên nỗi đau ko ngừng

Thương nhớ ko nguôi cơn đau hoài ko dứt

Rồi em ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào

Yêu dấu ta trao nhưng sao lòng vẫn đau

Người ơi có nghe ko? lòng anh có riêng em thui

Dù em ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sao ko thể quên.

Người ơi có nghe ko? lòng anh vẫn trông mong

Dù là trăm năm sau khi xa đời em vẫn ko quên.

Update:

朋友 在你打廣告前請先 回答問題 而不是欺騙行為

2 Answers

Rating
 • 7 years ago
  Favorite Answer

  Không gian mênh mông qua, những niềm vui khi xưa vẫn đây

  通過廣闊的空間,舊的樂趣還在這裡

  Sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy

  為什麼英里的愛,獨特的辛辣陰影一天,人們看到

  Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca

  當古代風與雲這裡跟我唱

  Rồi ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đây

  今天坐在這裡是遠離孤獨的風雲給我們帶來這裡

  Ngày em ra đi anh như hóa điên nỗi đau ko ngừng

  你發瘋,因為他並沒有停止的痛苦

  Thương nhớ ko nguôi cơn đau hoài ko dứt

  貿易不是無情的痛永遠銘記不會停止

  Rồi em ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào

  然後你去輕易嘗試任何傷害忘記在哪裡

  Yêu dấu ta trao nhưng sao lòng vẫn đau

  但我心愛的明星頒發心臟還在疼

  Người ơi có nghe ko? lòng anh có riêng em thui

  我的人都沒有聽說過?我燒我自己的心臟

  Dù em ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sao ko thể quên.

  無論你去努力忘記的心臟總是沒事給忘了。

  Người ơi có nghe ko? lòng anh vẫn trông mong

  我的人都沒有聽說過?他的心臟仍然期待

  Dù là trăm năm sau khi xa đời em vẫn ko quên

  無論是礦難發生後百年不遠處就是被遺忘

 • 7 years ago

  到下面的網址看看吧

  ▶▶http://*****/

Still have questions? Get your answers by asking now.