Anonymous
Anonymous asked in Entertainment & MusicMusicLyrics · 7 years ago

Please translate Masasabi Mo Ba song by Rachelle Ann Go?

Di mapigil ang pusong ibigin ka

Bakit ba laging hanap ka

Maging sa aking pagtulog ay panaginip ka

Talaga yatang minamahal kita

Ngunit mayro'ng takot na nadarama

Laging may tanong sa puso ko

Sa habang buhay ba'y laging ikaw lang at ako

Hanggang sa kailan ma'y hindi magbabago?

Masasabi mo bang tanging ako

Sa bawat sandali, iibigin mo

At di pagpapalit kahit kanino man

Pag-ibig mo ba'y ganyan

Laging tapat kailan pa man

Ngunit mayro'ng takot na nadarama

Laging may tanong sa puso ko

Sa habang buhay ba'y laging ikaw lang at ako

Hanggang sa kailan ma'y hindi magbabago?

Masasabi mo bang tanging ako

Sa bawat sandali, iibigin mo

At di pagpapalit kahit kanino man

Pag-ibig mo ba'y ganyan

Laging tapat kailan pa man

Maipapangako ba na di mo sasaktan?

Nais ko langa makita at mapatunayan

Ang pag-ibig mo'y tunay bang walang hanggan

At hanggang langit ba ang ang iyong pagmamahal?

Masasabi mo bang tanging ako sa bawat sandali, iibigin mo

At di pagpapalit kahit kanino man

Pag-ibig mo ba'y ganyan, walang katapusan

Lagi ka bang ganyan hanggang sa magpakailan man?

2 Answers

Relevance
 • Anonymous
  7 years ago

  Id love to but damn look at that how about a little stanza.

  1st verse:

  Can't stop my heart from loving you

  Why is that I always look for you

  Even when I sleep I still dream of you

  It is getting true that Im starting to love you

 • 7 years ago

  translate it yourself

Still have questions? Get your answers by asking now.