promotion image of download ymail app
Promoted
Anonymous
Anonymous asked in Arts & HumanitiesBooks & Authors · 7 years ago

I'm writing a story with creatures/monsters?

I need a list of names/gender and if the name has a specific meaning could you tell me that too?

2 Answers

Relevance
 • Anonymous
  7 years ago
  Favorite Answer

  Boys

  Akira

  Banko

  Banzan

  Bassui

  Benjiro

  Botan

  Chimon

  Chotan

  Dai

  Daido

  Dai-In

  Doryo

  Engu

  Enki

  Enmei

  Eryu

  Fudoki

  Fujita

  Genko

  Goro

  Hakaku

  Haru

  Hideaki

  Hiromasa

  Hiroshi

  Hisoka

  Hoshi

  Iachima

  Itsu

  Jikai

  Jiro

  Jiryu

  Joben

  Joji

  Jomei

  Junichiro

  Kado

  Kaisha

  Kakumyo

  Kanaye

  Kando

  Kane

  Kaori

  Kazuo

  Keitaro

  Kentaro

  Kin

  Kishi

  Kisho

  Kiyoshi

  Kogen

  Koichi

  Kozan

  Makoto

  Mamoru

  Manzo

  Mareo

  Maro

  Masahiro

  Masakazu

  Masao

  Masato

  Masatoshi

  Michio

  Minoru

  Montaro

  Morio

  Mugen

  Mu-nan

  Nan Shin

  Naoko

  Oki

  Raidon

  Rei

  Ringo

  Roka

  Ronin

  Ryogi

  Ryoichi

  Ryozo

  Ryuichi

  Saburo

  Seiichi

  Seiko

  Senichi

  Shinichi

  Shiro

  Shoichi

  Shuichi

  Shunichi

  Takeshi

  Taku

  Taro

  Tomo

  Toyo

  Unkan

  Usaku

  Washi

  Yasahiro

  Yasashiku

  Yasuo

  Yemon

  Yogi

  Yoshi

  Yoshifumi

  Yukio

  Yutaka

  Zen

  Girls

  Ai

  Aiko

  Akako

  Akanah

  Aki

  Akina

  Akiyama

  Amarante

  Amaya

  Aneko

  Anzan

  Anzu

  Aoi

  Asa

  Ayame

  Bankei

  Chika

  Chinshu

  Chiyo

  Cho

  Chorei

  Dai

  Eido

  Etsu

  Fuyo

  Gyo Shin

  Hakue

  Hama

  Hanako

  Haya

  Hisa

  Hoshi

  Ima

  Ishi

  Iva

  Jakushitsu

  Jimin

  Jin

  JoMei

  Kaede

  Kagami

  Kaida

  Kaiya

  Kameko

  Kamin

  Kane

  Kaori

  Kaoru

  Kata

  Kaya

  Kei

  Keiko

  Kiaria

  Kichi

  Kiku

  Kimi

  Kin

  Kioko

  Kira

  Kita

  Kiwa

  Kiyoshi

  Koge

  Kogen

  Kohana

  Koto

  Kozue

  Kuma

  Kumi

  Kumiko

  Kuniko

  Kura

  Kyoko

  Leiko

  Machi

  Machiko

  Maeko

  Maemi

  Mai

  Maiko

  Makiko

  Mamiko

  Mariko

  Masago

  Masako

  Matsuko

  Mayako

  Mayuko

  Michi

  Michiko

  Midori

  Mieko

  Mihoko

  Mika

  Miki

  Minako

  Mine

  Misako

  Mitsuko

  Miwa

  Miya

  Miyoko

  Miyuki

  Momoko

  Mutsuko

  Myoki

  Nahoko

  Nami

  Nanako

  Nanami

  Naoko

  Naomi

  Nariko

  Natsuko

  Nayoko

  Nishi

  Nori

  Noriko

  Nozomi

  Nyoko

  Oki

  Rai

  Raku

  Rei

  Reiko

  Ren

  Renora

  Rieko

  Rikako

  Riku

  Rinako

  Rini

  Risako

  Roshin

  Rumiko

  Ruri

  Ryoko

  Sachi

  Sachiko

  Sada

  Saeko

  Saiun

  Saki

  Sakiko

  Sakuko

  Sakura

  Sakurako

  Sanako

  Sasa

  Sashi

  Sato

  Satoko

  Sawa

  Sayo

  Sayoko

  Seki

  Shika

  Shikah

  Shina

  Shinko

  Shoko

  Sorano

  Suki

  Suma

  Sumi

  Tadako

  Taido

  Taka

  Takako

  Takara

  Taki

  Tamaka

  Tamiko

  Tanaka

  Taney

  Tani

  Taree

  Tazu

  Tennen

  Tetsu

  Tokiko

  Tomi

  Tomiko

  Tora

  Tori

  Toyo

  Umeko

  Usagi

  Wakana

  Washi

  Yachi

  Yaki

  Yama

  Yasu

  Yayoi

  Yei

  Yoi

  Yoko

  Yori

  Yoshiko

  Yuka

  Yukako

  Yukiko

  Yumi

  Yumiko

  Yuri

  Yuriko

  Yutsuko

  Zadhiya

  Source(s): family education
  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • Kevin7
  Lv 7
  7 years ago

  A Lamia is an evil snake woman from Greek myth

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.