Can someone translate this latinized Chineese text to English?

Rugou ni zhende keyi jiang zhongwen hua, ni gen wo liaotian ma. Wo hui kan chi lai ni keyi bu keyi.
Update: What's an appropriate response in latinized Chinese?
3 answers 3