wat moet ik doen om mijn familie te helpen in Antwerpen?

wij zijn hier in antwerpen vanaf 6 december 2010 en tot nu toe wij hebben geen kinderbijslag. ik werk een jaar en half en ik heb nog niet kinderbijslag. alstublieft help ons, zeg iets dat het kan ons helpen. we zijn een familie van vier. we kommen van spanje.

1 Answer

Relevance
 • Taaner
  Lv 5
  7 years ago
  Favorite Answer

  This forum is in English and it is against the rules to use another language. But for this one I will answer first in English and then in Dutch.

  Dit forum is in Engles en het is tegen de regels om een andere taal te gebruiken. Maar voor deze vraag zal ik eerst in het Engels antwoorden en daarna in het Nederlands.

  Child subsidy is paid by the child subsidy organisation your employer is part of. You should ask your boss or the HR department of the company your work for about it. Of course you can only receive child subsidy or any other social security benefits if you have a legal job and pay your social security contributions.

  There is also a government organisation for this but they will not pay you, except in some special cases. The address of the Antwerp department is on this site: http://www.rkw.be/nl/Info/Contact/contactAntwerp.p...

  Kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds waar je werkgever is aangesloten. Je dient dit na te vragen bij je baas of de personeelsdienst van het bedrijf waar je werkt. Uiteraard kan je enkel kinderbijslag ontvangen als je officieel ingeschreven bent en sociale zekerheidsbijdrage (RSZ) betaald.

  Er is ook een rijksdienst voor kinderbijslag maar zij zullen je niet betalen (behalve in een aantal specifieke gevallen). Het adres van het Antwerps kantoor kan je hier vinden: http://www.rkw.be/nl/Info/Contact/contactAntwerp.p...

Still have questions? Get your answers by asking now.