Anonymous
Anonymous asked in Society & CultureLanguages · 8 years ago

Ik ben Italiaan, kunnen jullie helpen mij?

Hallo...ik ben italiaan en heb ik een tentamen in drie dagen. Ik moet een beschrijving van mijn ouders gedaan maar ik weet niet hoeveel fouten heb ik gemaakt...helpen mij Please!

Mijn opa heet Giuseppe, als ik. Hij spreekt alleen Italiaans (nee, hij spreekt ALLEEN Napolitaans!) en hij heeft 84 jaar. Toen ga ik naar hem, hem vrouw altijd geeft mij soms eten en ik nooit zeg nee! Als een goede kristiaan, 's morgens hij wordt wakker om zes uur en wast hij naar de badkamer. Na, hij ontbijt iets goed en naar de TV kijkt. 'S middags na de lunch, hij gaat naar hem vrienden en spelen samen kaarten. Wat doe jullie tijdens dagen? Niets? Het is niet waar! Hij doet veel meer dan andere oude als hij. Hij staat altijd met hem fiets, dat mijn opa altijd met hem draagt en winkelt bij de supermarket en andere dingen. Hij mag doe meer, maar is ouder en dat is te veel. 'S avonds, na de dinnen, hij gaat slapen. Toen ga ik naar mijn opa, hem vrouw (mijn oma, beter is), geeft mij altijd alles dat ik wil eten! Het is geweldig!

Ik weet dat heb ik vele fouten gehad (in deze zin ook...en in deze ook :S :S) Dank je wel!

1 Answer

Relevance
  • 8 years ago
    Favorite Answer

    Ik heb enkel het eerste deel gedaan

    Mijn opa heet Giuseppe, net zoals ik. Hij spreekt alleen Italiaans (nee, hij spreekt ALLEEN Napolitaans!) en hij is 84 jaar oud. Als ik naar hem ga, vraagt zijn vrouw soms of ik blijf eten. Dan zeg ik nooit nee. ??????, hij wordt om zes uur 's morgens wakker en dan wast hij zich in de badkamer. Na het ontbijt kijkt hij tv.

Still have questions? Get your answers by asking now.