promotion image of download ymail app
Promoted

Vietnamese names for males?

Can you please give me a list of male vietnamese first names and surnames?

Please make sure to label which one is first names and which one is last names.

1 Answer

Relevance
 • 8 years ago
  Favorite Answer

  Middle name & First name

  1. THIÊN ÂN

  2. GIA BẢO or Quốc Bảo (I think it sounds better)

  3. THÀNH CÔNG

  4. TRUNG DŨNG

  5. THÁI DƯƠNG

  6. HẢI ĐĂNG - Đăng Khôi (")

  7. THÀNH ĐẠT

  8. THÔNG ĐẠT

  9. PHÚC ĐIỀN

  10. TÀI ĐỨC

  11. MẠNH HÙNG - Quốc HÙNG( ")

  12. CHẤN HƯNG - TUẤN HƯNG(")

  13. BẢO KHÁNH

  14. KHANG KIỆN

  15. ĐĂNG KHOA - ANH KHOA (")

  16. TUẤN KIỆT - TUẤN ANH(")

  17. THANH LIÊM

  18. HIỀN MINH

  19. THIỆN NGÔN

  20. THỤ NHÂN

  21. MINH NHẬT

  22. NHÂN NGHĨA

  23. TRỌNG NGHĨA

  24. TRUNG NGHĨA

  25. KHÔI NGUYÊN

  26. HẠO NHIÊN

  27. PHƯƠNG PHI

  28. THANH PHONG -Đông PHONG (")

  29. HỮU PHƯỚC

  30. MINH QUÂN

  31. ĐÔNG QUÂN

  32. SƠN QUÂN

  33. TÙNG QUÂN

  34. ÁI QUỐC

  35. THÁI SƠN

  36. TRƯỜNG SƠN

  37. THIỆN TÂM

  38. THẠCH TÙNG

  39. AN TƯỜNG

  40. ANH THÁI - Quốc THÁI

  41. THANH THẾ

  42. CHIẾN THẮNG

  43. TOÀN THẮNG

  44. MINH TRIẾT - Minh Trí (")

  45. ĐÌNH TRUNG

  46. KIẾN VĂN

  47. NHÂN VĂN

  48. KHÔI VĨ

  49. QUANG VINH

  50. UY VŨ

  Some popular last Name

  Nguyễn 38,4%

  Trần 11%

  Lê 9,5%

  Phạm 7,1%

  Hoàng/Huỳnh 5,1%

  Phan 4,5%

  Vũ/Võ 3,9%

  Đặng 2,1%

  Bùi 2%

  Đỗ 1,4%

  Hồ 1,3%

  Ngô 1,3%

  Dương 1%

  Lý 0,5%

  Trương

  Source(s): vi.wikipedia.org/wiki/Họ_(sinh_học)
  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.