Yugioh: Zegt Yugi "ik geloof in het hart vaan de kaarten" of "in de kracht van de kaarten"?

2 Answers

Relevance
 • Henry
  Lv 4
  8 years ago
  Favorite Answer

  Ik ga akkoord met JamesD. "ik geloof in het hart vaan de kaarten"

  • Login to reply the answers
 • Anonymous
  8 years ago

  "ik geloof in het hart vaan de kaarten"

  • Login to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.