Please explain the difference between Belirtili and Belirtisiz...?

Also if you could please explain Takisiz Isim Tamlamasi and Zincirleme Isim Tamlamasi.

Thank you so much!

1 Answer

Relevance
 • amada
  Lv 7
  9 years ago
  Favorite Answer

  Zincirleme Isim Tamlamasi. is like a string

  You have more than 2 words

  Ayse'nin kitabinin sayfasi

  Evin kapisinin kolu

  Kitabin kapaginin rengi

  When it is belirtili Isim Tamlamasi.you have the answer to the question whose

  The first noun has a suffix making clear who or what it belongs to

  Türkçe’nin önemi,

  Yolun sonu,

  Ali’nin amcası,

  Arabanın boyasi

  Fırtınanin gücü,

  Bizim köyümüz.

  When it is belirtisiz isim tamlamasi you don't have the answer to the question whose

  You don't have a suffix after the first noun

  *Sokak kapısı

  *Tarla kusu,

  *Çam agaci

  *Okul müdürü,

  Fırtina gücü

  Araba motoru

  *Devlet memurları

  Takısız isim tamlamasi is somewhat like belirtisiz isim tamlamasi, but neither of the 2 nouns have suffixes.

  *Yün çorap

  *Çelik tencere

  *Ahşap dolap

  *Taş duvar

  *Bakır tel

  P.S.

  The first word should always be a noun.

  If it is an adjective, it becomes a sıfat tamlaması

  EDIT

  ======

  Kapı kolu _______Belirtisiz

  Kapının kolu_________Belirtili

  Kitap kapagi _____Belirtisiz ( Book cover)

  Kitabin kapagi ________Belirtili ( Cover of the book)

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.