Pick the Winners of these RAW/SD!/TNA matches?

Sin Cara v Curt Hawkins Evan Bourne v Kane Kid Kash v Jesse Neal Jey Uso v Alex Riley Great Khali v Doug Williams Jerry Lynn v Okada Kurt Angle v CM Punk Scott Steiner v Sheamus Daniel Bryan v Jinder Mahal Tyson Kidd v Murphy Anarquia v Michael McGillicutty Jessie Godderz v Christopher Daniels Skip... show more Sin Cara v Curt Hawkins
Evan Bourne v Kane
Kid Kash v Jesse Neal
Jey Uso v Alex Riley
Great Khali v Doug Williams
Jerry Lynn v Okada
Kurt Angle v CM Punk
Scott Steiner v Sheamus
Daniel Bryan v Jinder Mahal
Tyson Kidd v Murphy
Anarquia v Michael McGillicutty
Jessie Godderz v Christopher Daniels
Skip Sheffield v James Storm
Matt Morgan v Zema Ion
Heath Slater v Devon
RVD v Brodus Clay
Ezekiel Jackson v Mason Ryan
Kevin Nash v Anthony Nese
Mark Henry v Chris Sabin
Goldust v Alex Shelley
Hernandez v Hornswoggle
Kazarian v Yoshi Tatsu
Gunner v Drew McIntyre
5 answers 5