Jag är singel & fri och jag gör vad jag vill! (translate to English)?

can any one translate this phrase from french to English Please ????

Jag är singel & fri och jag gör vad jag vill!

it is name of a facebook group...
2 answers 2