Anonymous
Anonymous asked in Consumer ElectronicsGames & GearPlayStation · 9 years ago

Waarom kan ik nergens Tekken 6 vinden PS3?

Ik heb bijna alle winkels hier al afgezocht, maar ik kan m nergens vinden! ??

2 Answers

Relevance
  • Anonymous
    9 years ago
    Favorite Answer

    Ek praat n bietjie afrikaans en ek verstaan wat jy het gese maar jy moet probeer en orde tekken 6 op die internet. Op Amazon,play.com,ebay of Gamestop.

  • 9 years ago

    Aaaaand the translator fails.

Still have questions? Get your answers by asking now.