Anonymous
Anonymous asked in Computers & InternetHardwareAdd-ons · 10 years ago

Waar kan ik een USB Geluidskaart vinden?

Ik moet een USB Soundcard hebben zodat ik mijn standaard pc headset, met het groene en roze pinnetje, kan gebruiken op mijn PS3 als USB. Waar zou ik zo'n omvormer kunnen kopen?

1 Answer

Relevance
  • Anonymous
    10 years ago
    Favorite Answer

    uhm ik weet het niet, google het.

Still have questions? Get your answers by asking now.