promotion image of download ymail app
Promoted
Anonymous
Anonymous asked in Society & CultureLanguages · 9 years ago

Can someone transcribe these Swedish lyrics?

http://www.youtube.com/watch?v=OaXGe9Av7lk

Youtube thumbnail

I want the text of these lyrics but my Swedish skills aren't good enough to transcribe something off of a song.

1 Answer

Relevance
 • Anonymous
  9 years ago
  Favorite Answer

  I hope someone will be able to help you, because that song is SO beautiful.

  I gave it a try but I kind of failed.

  I guess this will have to do until someone can give you the lyrics :P

  Inga ord kan lindra sorgen

  och den smärta som jag har

  tomma bord och tomma stolar

  inga vänner har jag kvar

  här fick våra liv en mening

  det var här som elden brann

  här vi sjöng om morgondagen

  om en värld vi aldrig fann

  vid det bordet där vid väggen

  föddes världen än en gång

  vi stod och sjöng tillsammans

  och jag kan höra dem, varenda ord

  i våran sång

  det var en sista natt kvar(?)

  (wth? can't tell... sounds like something like "jag är en inslip adekvat" :P)

  en gång

  kan ni någonsin förlåta

  (?sounds like "ni fick" or something :S) du och jag är kvar

  vilka ord ska lindra sorgen

  och den smärta som jag har

  jag ser ansikten i fönstret

  det är skuggor som jag ser

  tomma bord och tomma stolar

  vi ska aldrig träffas mer

  kära vänner och (? sounds like fjampismän?! huh)

  vad ni offrar er för

  vad borde tomma stol och en sång

  som ingen hör

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.