Anonymous
Anonymous asked in 娛樂與音樂音樂其他:音樂 · 1 decade ago

Gain 最新solo"無法挽回"的羅馬拼音,中文翻譯?

請幫我翻譯

我還要羅馬拼音唷~

感謝

떠나려는 너의 다릴 붙들고

나를 밀어내는 네 팔에 매달린 채

더는 이러지도 못해 저러지도 못해 나를 욕보이고

더럽혀질 빈 곳도 안 남은, 내 몸엔 나쁜 피만 흐르는

그저 짧은 한 숨, 가볍게도 가는 너의 한 걸음

kill me, or love me

둘 중에 하나

지치고 지쳐도 또 다시 빌어도 넌 또

나를 밀쳐 또

1초 2초 3초 4초...

이럴바에 난 죽을래

lie, don』t lie, don』t lie

다 새빨간 거짓말로 들리는, 난 벼랑 끝에 몰리는

lie, don』t lie, don』t lie

이 스토리엔 좋은 끝이란 없어

널 놓고 말고란 없어

째깍째깍 달리는 저 바늘 끝은 내 맘을

또 찌른다 날 울린다

왜 날 이렇게 만들어, 왜 돌이킬 수 없게 만들어

네가 하는 말 다 lie and lie

기어이 난 너를 잡고 버티고

나를 파고드는 상처마저 모른 채

더는 망가질 수 조차 부서질 수 조차 없이 무너지고

까맣게 탄 눈물만 흐르는, 칼이 되어 내 귀에 박히는

너의 짧은 한 숨...

그리고 또 독이 걸린 한 걸음

kill me, or love me

선택은 하나

울고 소리치고 빌고 애원해도 넌 또

걸음을 뗐고

1초 2초 3초 4초...

네 안에서 난 죽을래

째깍째깍 시간은 또 흘러 흘러 내 맘을

또 흔든다 날 흔든다

끝으로 달린 니 말이

날 여기까지 오게 만들어

내게 하는 말 다 lie and lie

2 Answers

Rating
 • Favorite Answer

  Gain - 無法挽回

  中韓歌詞對照: http://prince780622.pixnet.net/blog/post/32498138

  http://tieba.baidu.com/f?kz=908389969

  找到的不是羅馬拼音 但是是 空耳歌詞唷

  不妨參考以下嘿 ^_______^

  http://116.214.2.211/blog/Tansy/21845699

 • 1 decade ago

  ddeo'na'ryeo'neun' neo'yi' da'ril' but'deul'go'

  na'reul' mil'eo'nae'neun' ne' pal'e' mae'dal'rin' cae'

  deo'neun' i'reo'ji'do' mos'hae' jeo'reo'ji'do' mos'hae' na'reul' yog'bo'i'go'

  deo'reob'hyeo'jil' bin' gos'do' an' nam'eun', nae' mom'en' na'bbeun' pi'man' heu'reu'neun'

  geu'jeo' jjalb'eun' han' sum', ga'byeob'ge'do' ga'neun' neo'yi' han' geol'eum'

  kill me, or love me

  dul' jung'e' ha'na'

  ji'ci'go' ji'cyeo'do' ddo' da'si' bil'eo'do' neon' ddo'

  na'reul' mil'cyeo' ddo'

  1co' 2co' 3co' 4co'...

  i'reol'ba'e' nan' jug'eul'rae'

  lie, don』t lie, don』t lie

  da' sae'bbal'gan' geo'jis'mal'ro' deul'ri'neun', nan' byeo'rang' ggeut'e' mol'ri'neun'

  lie, don』t lie, don』t lie

  i' seu'to'ri'en' joh'eun' ggeut'i'ran' eobs'eo'

  neol' noh'go' mal'go'ran' eobs'eo'

  jjae'ggag'jjae'ggag' dal'ri'neun' jeo' ba'neul' ggeut'eun' nae' mam'eul'

  ddo' jji'reun'da' nal' ul'rin'da'

  wae' nal' i'reoh'ge' man'deul'eo', wae' dol'i'kil' su' eobs'ge' man'deul'eo'

  ne'ga' ha'neun' mal' da'

  lie and lie

  gi'eo'i' nan' neo'reul' jab'go' beo'ti'go'

  na'reul' pa'go'deu'neun' sang'ceo'ma'jeo' mo'reun' cae'

  deo'neun' mang'ga'jil' su' jo'ca' bu'seo'jil' su' jo'ca' eobs'i' mu'neo'ji'go'

  gga'mah'ge' tan' nun'mul'man' heu'reu'neun', kal'i' doe'eo' nae' gwi'e' bag'bag'neun'

  neo'yi' jjalb'eun' han' sum'...

  geu'ri'go' ddo' dog'i' geol'rin' han' geol'eum'

  kill me, or love me

  seon'taeg'eun' ha'na'

  ul'go' so'ri'ci'go' bil'go' ae'weon'hae'do' neon' ddo'

  geol'eum'eul' ddess'go'

  1co' 2co' 3co' 4co'...

  ne' an'e'seo' nan' jug'eul'rae'

  jjae'ggag'jjae'ggag' si'gan'eun' ddo' heul'reo' heul'reo' nae' mam'eul'

  ddo' heun'deun'da' nal' heun'deun'da'

  ggeut'eu'ro' dal'rin' ni' mal'i'

  nal' yeo'gi'gga'ji' o'ge' man'deul'eo'

  nae'ge' ha'neun' mal' da'

  lie and lie

  我只找到羅馬拼音

  不知道有沒有錯

  希望可以幫到你

Still have questions? Get your answers by asking now.