Could it be possible to retrieve my yahoo messenger archive, even if they were on another pc?

1 Answer

Relevance
  • 10 years ago
    Favorite Answer

    Fisierele de messenger raman criptate pe calculatorul tau daca ai optiunea "Save all my messenger files". Desi ai si alte optiuni care le poti deselecta de la "Messenger/ Properties / Archives". Desi sunt criptate exista unele programe care pot decripta acea informatie si pot fii vazute. Cat daca pot fii vazute de pe alt calculator, e un pic mai greu. Cred ca foarte greu, ar trebuii sa iti trimita un troyan sau worm, ceva de genul. Oricine ti'ar spune ca poate sa'ti vada fisierele, minte sau e pe calea de a o face, doar daca are acces la calculatorul tau o poate face. Poate dar putin probabil prin Remote Desktop, dar nu cred ca face asa ceva.

    • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.