Anonymous
Anonymous asked in 社會與文化語言 · 1 decade ago

麻煩中文翻越文? 傳簡訊用的

跟妳說個秘密喔 XX跟XX在一起了 呵呵 ! 其實我也想幫妳搬菜 不知道下個月我會不會回早班 就可以趁下午買芒果冰沙給妳喝了

麻煩這段話翻成越文 謝謝

3 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  跟妳說個秘密喔 XX跟XX在一起了 呵呵 !

  Anh noi cho em biet mot bi mat nha XX va XXo ben nhau

  其實我也想幫妳搬菜

  Thuc su anh cung muon giup em be thuc an

  不知道下個月我會不會回早班

  Khong biet thang sauanh co chuyen ve ca ngay khong

  就可以趁下午買芒果冰沙給妳喝了

  Thi co the nhan buoi chieu mua kem da xoai cho em uong

 • 1 decade ago

  说 thee với một Oh bí mật XX XX với nhau Oh! Trong thực tế, tôi cũng muốn giúp bạn di chuyển rau quả không biết sẽ không trở lại làm việc chuyển dịch đầu tháng tới, tôi sẽ có thể tận dụng lợi thế của buổi chiều để mua xoài bạn uống cát

 • 1 decade ago

  说 thee với một Oh bí mật XX XX với nhau Oh! Trong thực tế, tôi cũng muốn giúp bạn di chuyển rau quả không biết sẽ không trở lại làm việc chuyển dịch đầu tháng tới, tôi sẽ có thể tận dụng lợi thế của buổi chiều để mua xoài bạn uống cát

  Source(s): Google的翻譯
Still have questions? Get your answers by asking now.