Mì mún tìm 1 loại thuốc kích duc?

Năm nay minh 17 t rui nhưng minh chưa bit zi ve chuyen ay,mà minh nge các bạn tren trả lời câu hoi yh nói là kêu mình nếu ko dám cho boy thì de girl giúp mình,nguời đó dung là có suy ngi ngu đần,mình dâu phai omo,mà mình chi mong các you cho minh bít loại thuoc ấy,và minh có thể mua nó... show more Năm nay minh 17 t rui nhưng minh chưa bit zi ve chuyen ay,mà minh nge các bạn tren trả lời câu hoi yh nói là kêu mình nếu ko dám cho boy thì de girl giúp mình,nguời đó dung là có suy ngi ngu đần,mình dâu phai omo,mà mình chi mong các you cho minh bít loại thuoc ấy,và minh có thể mua nó ở tiem thuoc tây ko,ai ko bit cấm tl và cấm bình luận,đồ thứ nhìu chuyện mà còn vô duyên
2 answers 2