Giúp mình đi bạn nhé mình buồn quá?

Mình buồn quá các bạn ơi,mình phải nuôi ông bà,anh chị, mẹ từ rất sớm,mình rất tiết kiệm,sống rất chân thành,ghét sự giả dối.nhưng hội tụ trong gia đình không giống ai,ba đứa em trai,xưa thì cờ bạc giờ thích đi tu rồi,nhưng tối ngày nghiên cứu đọc sách không thích làm gì,hai đứa kia ,đứa nay khoảng 30,cho học trung... show more Mình buồn quá các bạn ơi,mình phải nuôi ông bà,anh chị, mẹ từ rất sớm,mình rất tiết kiệm,sống rất chân thành,ghét sự giả dối.nhưng hội tụ trong gia đình không giống ai,ba đứa em trai,xưa thì cờ bạc giờ thích đi tu rồi,nhưng tối ngày nghiên cứu đọc sách không thích làm gì,hai đứa kia ,đứa nay khoảng 30,cho học trung cáp dược,không có chí nên bỏ giữa chừng,lấy trộm mình một số tiền lớn vì mắc nợ,giờ thất nghiệp,thằng út có tính ăn cắp,khi qua nhà là chôm một vật gì đó,mẹ thì sài sang,một tháng mình cho gần hai triệu bạc,cơm nước lo riêng mà mắc nợ hoài,bây giờ đang để lại đống nợ đây.Mình đang niệm phật ăn chay nhưng tâm không sao tịnh nổi.Mình đã tha thứ cho người thân nhiều lần rồi.Bây giờ mình dự định sẽ kiên quyết,không lo cho ai nữa kể cả mẹ ,không cho đứa em có tính tham vào nhà,chỉ lo cho ông bà ngoại già và bà chị thần kinh thôi.có phải đó là nghiệp mình không?sám hối nghiệp chướng hết không?
15 answers 15