Are these bike brakes good?

Are tektro novela disc brakes good?
1 answer 1