Kevin asked in Society & CultureLanguages · 10 years ago

What is a funny phrase that you want translated into Swedish?

Give me a phrase and your email address and I will send you your translated phrase.No cussing. I will only translate the first 15 answers.If it is funny enough I may use it in a book I am writing Random Swedish Phrases

Update:

please put the phrase in English so I can translate it into Swedish

Update 2:

If you want I can translate your phrase into many different languages such as french or filipino

1 Answer

Relevance
 • Lagom
  Lv 6
  10 years ago
  Best Answer

  Varför vill du översätta grejer till svenska? jag kan ge dig några meningar som redan är översatta:

  Jag hade en gång en tekanna, och den var otroligt grön.

  Jag gjorde just små, vita tryfflar av vit choklad, massa grädde och grönt te. Dom smakade inget vidare.

  Okej jag kommer inte på nåt mer just nu. Jag antar att meningarna var ganska tråkiga, men det får du leva med.

  .

Still have questions? Get your answers by asking now.