Anonymous
Anonymous asked in Business & FinanceCredit · 1 decade ago

Waar kan ik goedkoop BKR geld lenen?

Ik zit met een negatief BKR en zou graag direct geld lenen. Maar dan wel geld lenen zonder BKR.

Dus graag de goedkoopste lening! (Nodig voor autolening)

1 Answer

Relevance
Still have questions? Get your answers by asking now.