promotion image of download ymail app
Promoted
doreen asked in Society & CultureLanguages · 1 decade ago

i have a little swedish blood in me can i be a cop there?

3 Answers

Relevance
 • Lagom
  Lv 6
  1 decade ago
  Favorite Answer

  hm jag förstår inte riktigt ditt resonemang, men jag är säker på att du har en jättesmart plan bakom det hela(eller???..). Iallafall måste du vara väldigt tuff för att klara dig på gatorna i sverige, människor här är som galna! dom hoppar på dig så fort dom känner lukten av nåt annat än äkta svenskt blod. så att du har LITE svenskt blod skulle nog tyvärr inte hjälpa dig så himla mycket :/ bättre lycka nästa gång hörru!

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • 1 decade ago

  Hi. I am guessing without doing a ton of research.

  The Police in Sweden would need to speak Swedish (which comes from hard study if you did not grow up speaking Swedish. An ability to speak a language does flow through your blood. I'm guessing also that you need to be a Swedish citizen, or at least a legal immigrant.

  You might want to check out the English language pages from the Swedish Police (Swedish word: POLIS)

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • 1 decade ago

  nopes

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.