Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and the Yahoo Answers website is now in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

? asked in 科學地理學 · 1 decade ago

有哪為大師可以告訴我有關於天氣或氣候的俗諺

有哪為大師可以告訴我有關於天氣或氣候的俗諺

越多越好

請順便附加解釋

謝~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Update:

可以請嬌嬌大師將下面的俗諺的意思告訴我嗎?

天氣和氣候請標明

非常感謝~~~~~~~~

2 Answers

Rating
 • 嬌嬌
  Lv 6
  1 decade ago
  Favorite Answer

  清明時節雨紛紛 --春季-台灣北部,清明節(四月)前後,都有一段陰雨連綿的日子(即鋒面雨)

  未吃五月節粽,破裘不甘放 --春夏─時序還沒有過端午節,冬天的衣服還是不可放入衣櫃內。在端午節入夏之前,天氣說變就變,乍暖乍冷。

  春濛曝死鬼,夏濛做大水--濛字就是大霧,春天平地如果起大霧,隨後就是連續晴天,乾旱無雨,連鬼都因為缺水而被曬得半死。夏天如果出現大霧,將下大雨,洪水氾濫,造成嚴重災情。

  夏日一帖清涼劑--夏日午後的熱雷雨,可以說是夏季寶島居民的清涼劑。

  個性十足的秋老風--十月份午後,有時最高氣溫會升到34度,稱這種熱如夏天的天氣為秋老虎』。

  二八亂穿衣 --春秋季─農曆二月和八月正是春天和秋天,因時熱時冷,常更換厚衣或薄衣,使人常穿錯衣的感覺。

  正月寒死龜,二月寒死牛,三月寒死播田夫 -- 冬末春初-一月份強烈寒流來襲時,連烏龜也會被凍死,二月也會凍死牛隻,三月連農夫也會凍死。現在人、畜禦寒措施比以前進步,已不易被凍死,反而是漁塭、園藝作物、果樹等容易受到寒害。

  虛無縹緲總在西邊天 霧-台灣西部平原較闊,且突出於台灣海峽,易於攔截北來氣流和南來氣流,形成濃霧(即每年三、四月常發生大霧,使桃園中正機場停飛,因為海面水較冷,由南方吹來暖空氣,使西部海岸與平原形成大霧)。

  竹風蘭雨 --地區特性-冬春季時,新竹風大雨小;蘭陽平原風小雨多。

  烏日接日,明朝不如今日-- 太陽下山的時後,西邊如果有雲層發展,並移過來,那麼,明天凌晨或上午,就可能下雨。(中國古代先民很早就已經體會到,陰雨天氣系統多從西向東移動。)

  天頂出有半節虹,要做風颱敢能成 --颱風-夏秋之際,天上如果出現半節虹彩,即表示伴隨颱風的大風雨就要來了,要趕快做好防颱措施。

  冬看山頭,春看海口--天氣轉變-冬天看東方山頭上的黑雲,春天看西方海面上之黑雲,就可以預報天氣即將轉壞。(西方之鋒面將向東移過來,天氣即將轉壞。)

  春南夏北,有水可磨墨-- 降水-如果春天吹南風,夏天吹北風的話,就會出現風雨天氣,將有雨水可磨墨了

  飛沙走石九降風 --強風-農曆九月以後,東北季風開始盛行,甚至連吹一個月不停,俗稱九降風。(因為在 農曆 九月九日 ,重陽節前後開始盛行,所以三百多年前,我們的祖先便稱它為『九降風』。)

  西北雨,落無過車路--夏季初的西北雨(雷陣雨),下雨的區域並不很大

  貓狗換毛好,冬季來得早--在每年冬季來臨前,貓和狗都會先把毛換好。所以只要看到牠們身上換上了新毛,就表示天氣快要開始轉寒了。 「初一落初二散,初三落到月半」。─農曆初一如果下雨,初二就會放晴;初三如果下雨,那麼到十五仍難放晴。

  「頂看初三,下看十八」。─農曆每月三日與十八日,若有下雨就會繼續下來。

  「雨澆上元燈,日晒清明種」。─元宵節這一天若下雨,那麼清明之前必晴天多,雨天少。

  「立春落雨至清明」。─立春日【國曆 二月四日 或五日】這一天如果下雨,那麼一直到清明這段期間雨量就較多。

  「春霧曝死鬼,夏霧做大水」。─由早晨的霧來預卜晴雨的狀況。

  「早春晚播田」。─立春日如在農曆十二月內謂之「早春」。此時北部尚為雨期,故播種必會延誤。

  「四月芒種雨,五月無焦土,六月火燒埔」。─「芒種」這一天若下雨,那麼整個農曆五月都會下雨,幾乎找不到一塊乾的泥土,等到梅雨季一過,天氣放晴,時序已屆炎炎夏日,陽光乍現,六月天氣真的燠熱如火燒。

  「春南夏北,無水磨墨」。─春天若吹南風夏天若吹北風,就不下雨有旱災之慮。

  「冬看山頭,春看海口」。─【適用於西部】冬天傍晚向東邊的山頭看,春天晚上向西邊的海岸看,發現黑雲就將下雨。 「立春落水透清明,一日落雨一日晴」

  「七月落水又起風,十個柑園九個空」

  「雲遮中秋月,水打元宵夜」

  「水打五更頭,行人毋使愁」

  「正月雷先鳴,四十九日烏暗天」

  「三月午時一陣雨,當得禾苗放大肥」

  「四月初一雨,有花無結子」

  「五月落水蔗蝨多」

  「六月六日雨,禾稈綿成水」

  「毋驚七月半介鬼,就驚七月半介水」

  「八月十五晴,正月十五看龍燈」

  「重陽無雨一冬晴,重陽有雨一冬陰」

  「十月小陽春,無雨暖溫溫」

  「立春落雨到清明,一日落雨一日晴。」

  「驚蟄未過先響雷,四十五日暗推推」

  「春分有落雨,九十九日水淋漓」

  「清明晴,魚仔上高坪;清明雨,魚仔杈下死」

  「立夏不下,犁耙高掛」

  「小滿梅雨在本島,種植花木皆成寶」「芒種芒頭脫,夏至水流秧」

  「熱在大小暑,好在雷陣雨」

  「立秋晴一日,農夫不用力」

  「處暑落水又起風,十個桔園九個空」

  「白露有雨,寒露有風」

  「冬至烏 禾埕埔」

  「上晝蛤蟆下晝雨,下晝蛤蟆無點雨」

  「蜈蚣爬出洞,不久有雨送」

  「水蟻滿屋飛,唔愁無雨蔭田」

  「上晝(午) 仔叫,下晝(午)雨就到」

  「狗打哈啾,天空落水」

  「揚尾滿天飛,大水就會到」

  「貓洗面,雨出現」

  「公攔路雨濕衫褲」

  「斑鳩叫,晴天利」

  「燕仔低飛蛇過路,大雨就來到」

 • 1 decade ago

  ++-+-+-*+-+*-+-++*+*-+-*+/+*/++*-++

  2010-10-10 12:58:30 補充:

  JVL['LP[IIHOLUIOLUYIVIKCTGUUCURUYRYU

  2010-10-10 12:58:37 補充:

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

  2010-10-10 12:58:45 補充:

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Still have questions? Get your answers by asking now.