Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and beginning April 20th, 2021 (Eastern Time) the Yahoo Answers website will be in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

asked in 社會與文化語言 · 1 decade ago

請翻譯越南文感謝大大

爸媽您們好

我想跟您們討論我交女朋友的想法,我會用寫的方式跟您們溝通,是因為我怕討論的過程時有些口角的爭論到時候連溝通都無法溝通所以,以寫信方式來與你們溝通,這樣我們可以心平氣和的讓你們瞭解我的想法,你們去台北姑姑家請姑姑說你的想法,說外國的沒有關係,不要泰國、印尼、越南是因為習俗跟我們不一樣,讓我很不諒解因為你還說日本的沒有關係那我想問一個問題,難道日本跟台灣習俗有一樣嗎?姑姑說我的條件不錯不要那麼早就決定還有機會遇到更好的,(但你們兒子明白自己想要過什麼樣的生活)這時我在想我條件有什麼不錯的地方除了外在還可以,還有什麼不錯的條件這我就不知道了,以最基本的條件車子房子還有一份收入不低的薪水(目前還在努力)以上這幾個條件我都還沒有完成,這樣我的條件算不錯嗎?如果你們說有車子和房子,但是這是爸爸媽媽努力付出才有這個成果更何況這是你們從什麼都沒有,努力奮鬥到現在才有的成果,而我想要努力跟您們一樣,不想要那現成的成果與成就,這樣我感覺一點成就都沒有,這是對我本身條件的想法,再來是女友的條件你從我高中的時候就說,不能娶原住民、客家人還有姓:張、廖、簡,之後我長大你跟我說外國的泰國、印尼、越南以上這些都是你們要求的這些我還可以接受,唯獨越南的我不能接受因為我覺得,不能因為她們是越南人就種族歧視,因為他們在父母的眼中都他們寶貝,因為每個父母都希望自己的兒女都可以嫁或娶一個好人家,不希望他們受苦受委屈,這是為人父母最大的希望,當然你們的反對我一定要聽進去,因為你們是我生命中最親近的人,我知道你們不會傷害我只會保護我、照顧我,但我一直知道我想要的是什麼,就是跟你們一樣過這單純的生活,這才是我想要的,如果你們堅決反對我能不聽嗎?當然不行,因為你們是我是愛的人,但我卻已經連決定要什麼樣的生活都不行的人,這樣你們會願意看到嗎?我只希望你們能明白我的用意,我很清楚我要的是什麼,我現在想要像爸爸媽媽這樣單純的生活,兩人可以互相扶持、互相鼓勵、遇到困難可以一起解決一同分享彼此的開心與不愉快,最重要的事可以和你們一起,和睦相處的一同度過,但得不到你們的祝福及時我不顧反對的去愛,但我也將是最無助的人。最後希望爸媽可以給我選擇的機會,因為你們從小到大所教我的如何分辨好跟壞,現在我已經明白了,因為我已經長大成人了

Update:

001大大

你說的那個翻譯出來一大篇給越南人看

都看不懂我試過了

那直可以翻譯一小句

越南人還看的懂

一大篇的就完全看不懂

謝謝大大的發問

2 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  太長很難翻耶 !最好分兩段嘛.

  2009-09-13 19:34:12 補充:

  Xin chao ba ma than yeu :

  Con muon cung ba ma thao luan ve cach lam quen con gai cua con . con se dung phuong thuc viet thu de trao doi cung ba ma , boi vi con so trong qua trinh thao luan doi luc do phat sinh cai va ma khong the thao luan duoc , nen con dung cach viet thu de cung ba ma thao luan , nhu the con va ba ma se tam binh khi hoa va de cho ba ma hieu ro hon ve cach nghi cua con , ba ma co the den nho co o Dai bac ma nhan den con nhung suy nghi cua ba ma .

  Noi la nguoi nuoc ngoai khong thanh van de , nhung lai noi khong thich nguoi Thai lan , Indonesia , nguoi Viat nam boi vi phong tuc tap quan giua ho va chung ta khong giong nhau ,lam con khong the ly giai duoc khi ba ma con noi nguoi Nhat cung khong sao !? the thi con co mot van de de hoi ,khong le phong tuc tap quan cua nguoi Nhat giong nguoi Dai loan sao ? co noi dieu kien cua con rat tot khong nen quyet dinh qua som sau nay se con co the gap nhung co duyen tot hon nua , ( nhung con cua ba ma hieu ro ban than minh can muon song nhung cuoc song nhu the nao ) ,Gio nay con nghi con co nhung dieu kien tot gi dau ngoai tru chi co be ngoai hoi duoc thoi , con co nhung dieu kien toi uu nao nua thi con khong biet nua , voi nhung dieu kien co ban nhat nhu xe con ,nha cua , va mot phan luong thu nhap hang thang cung khac ( truoc mat van dang co gang) ma nhung dieu do con van chua hoan thanh duoc , thi voi dieu kien nhu the goi la co dieu kien tot sao ?

  另一段我寄到你的信箱了.

 • 政佑
  Lv 7
  1 decade ago

  ~用這個翻譯~

  文字太多無法貼上,請自行進入網址翻譯!

  2009-09-12 02:09:45 補充:

  SORRY..我也愛莫能助!抱歉..

Still have questions? Get your answers by asking now.