Slogan making?????? (in filipino language)?

in english!!!!!!!!!! you see i'm a participant on slogan making for the month of philippine language with the theme of from baler to the whole Philippines language must be given value............. so can you think of a slogan that has a relation to the theme???????? take you very much!!!!!!! IN... show more in english!!!!!!!!!!
you see i'm a participant on slogan making for the month of philippine language with the theme of from baler to the whole Philippines language must be given value.............
so can you think of a slogan that has a relation to the theme????????

take you very much!!!!!!!

IN FILIPINO!!!!!!!!!!!!
mayroon po kayong naiisip na slogan tungkol sa buwan na wika na may temang mula baler hangaang buong pilipinas wika ay pagpahalagahan....................
maraming salamt po!!!!!!!!!!!!!!!
1 answer 1