Anonymous
Anonymous asked in Entertainment & MusicPolls & Surveys · 1 decade ago

Why is that the people on Y!A Việt Nam are so damn rude and disrespectful?

If they don't like the answers you give them or if they don't like your questions (none of the questions and answers are in any offensive manner at all), they start cursing you with foul languages and show no respect for other patrons at all. Then they call up their "gangs" to report you to get your questions and answers deleted. By far, most of the people on Y!A Việt Nam are the worst people that I've ever encountered as compared to other English-speaking Y!A. On the Y!A Việt Nam, I've seen people faking other people's identity by stealing others' nicks and using others' names. What the hell is that for? Why do they have to stoop so low? Do most of them have low morality and no mentality at all? I mean why do they have to act so childish?

Can any of my Việtnamese friend explain these types of behaviors coming from the Việtnameses on Y!A VN for me?

Update:

Probably because they don't believe in democracy that we believe and breathe in!

Update 2:

@ AFGHAN:

That's probably true. They don't like Vietnamese Americans, but they NEVER REFUSE the American Dollars! That should tell you something about the Vietnamese communists!

Update 3:

======================

@ hoa hồng_gai88:

it isn't all of VNese people like this <====== I've NEVER said all, but most of them do!

We only dont agree with some of you 's thoughts so much(because sometimes they say so rudely and something are frame-ups). <===== Yes, some of the democratic Việtnameses let their emotions get the best of them, but however, you DO REALIZE that some of the communist Việtnameses are not any better, if not worse. Some of the communist Việtnameses are very vulgar and repulsive in their verbal expressions. It's okay to have a disagreement, but it's NEVER okay to insult other people.

Update 4:

they NEVER REFUSE the American Dollars!<===== When I said "American Dollars", I meant more than the value of the money, itself.

Update 5:

I recognize our country still has so many defects, and we need all your help to make VN more perfect (your help, your ideas, your criticisms, not your mockery).<==== To get rid of the flaws/defects, we need to PUT AN END to the CORRUPTION, SUPPRESSION, REPRESSION, SUBJUGATION, DICTATION, MANIPULATION. The people of VN need the FREEDOM OF SPEECH & EXPRESSION & THE BASIS OF HUMAN RIGHTS! Only then, we shall see light at the end of the tunnel. I've NEVER made a mockery out of my own country VN. One thing that you have to realize that. There is A HUGE DIFFERENCES BETWEEN THE NATION & THE GOVERNMENT, THE PEOPLE & THE NATION, THE REGIME & THE NATION. The culture, the people represent the nation, NOT the government. The government belongs to the regime & the regime is part of the political movement. The nation belongs to the people of their origins eversince at the beginning of establishment of the nation.The nation encompasses the government, NOT the other way around.

Update 6:

The government belongs to the regime, but VIỆT NAM BELONGS TO THE PEOPLE OF VIỆT NAM.

Update 7:

==========================

@ Chị Lotus:

Oh, you this quetion you already posted in vietnamese and since then it still bothers you.<==== It's NEVER bother me to define "THE ESSENCE OF THE UNKOWN WITHIN THE KNOWN".

I think you are looking for people who agree with you and if there is anybody doesn't seem agree with you, you don't feel comfortable with their answers.<==== NO, you're wrong! I'm looking for the logics behind their arguments, that's what matters the most to me. I respect the individuals that can rationalize, analyze, debate like a well-educated, articulated person in a logical sense, EVENTHOUGH, I MIGHT NOT necessarily agree with them, but I will respect them.

Often poeple look for supportors not ememies, so you are the one. <==== I'm looking for the people that can think and stand on their own even if they have to stand alone, NOT those just go with the flow.

Update 8:

Rude poeple you can find any where, you can't do anything about their behaviour. <===== I agree that rude people are everywhere, but NOT to the extent that I've seen on Y!A VIỆT NAM.

The only thing to do is to forget them and don't look back. <===== I've NEVER looked back at them, but I just feel shocked about the mentality and the morality that they have been brought up to (IF ANY AT ALL).

I've got alot of messages in which they insulted me and they called me "commusnist", but I'm not. <==== I don't always agree everything that people are saying, just because they're appeared to be on the "same side" with me. Just like I don't agree with the person that stole your pic and faked your identity. I would look at the way he/she conducts himself/herself before his/her words of expression.

I just see what they don't see and I talk about what they don't know.<===== That's true!

Update 9:

If other people have different ideas, it's just they are not you and they don't have them same education like you, they didn't grow up in the same environnement like you. If they are rude, they will meet rude people. <===== Yeah, they will catch a bad karma.

Just forget it and be happy for being a cute and nice guy like you. <==== Hehe, I've always tried to be nice to everyone, but it can only work if they reciprocate my kindness in return! But thank you, for your kind gesture!

Update 10:

Những câu hỏi mang ra cho mọi người suy nghĩ chứ ko phải tìm câu trả lời cho mình, và những câu trả lời dằng dặc, mang bao tâm huyết, các lượt edit đi edit lại, các ý kiến, nhận xét về đủ thứ, và nhắn tin đến người khác nữa - những thứ thậm chí chẳng liên quan lắm tới câu hỏi.... <==== Y!A là với mục địch để đặt câu hỏi và trả lời chớ ko phải để táng ngẩu hoặc đo tài hay là trí thông minh của người khác hay là nịn hót nhau bằng những lời hoa lá cành, hàm ngữ, ẩn dụ, thơ văn chương. Hơn nữa Y!A là với tính cách là cộng đồng, chớ ko phải là quê ngoại để mà ấp ủ và trút tâm sự. Blog mới là nơi để làm việc đó. Cho nên phải đặt cảm xúc & tình cảm cho đúng nơi, đúng chổ.

Có thể nói, yahoo VN sôi động và thú vị hơn hẳn chỗ yahoo nói bằng tiếng anh ấy <=== Mỗi văn hóa & ngôn ngữ, họ có những sắc thái riêng biệt, tiêu biểu cho họ, em àh!

Update 11:

=======================

@ Duck:

Ở yahoo VN, người ta không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn đem cả cá tính, thái độ, cảm xúc của mình vào nữa <==== Hãy nhìn vào cụ thể là Y!A VN, dân hiểu biết lịch sử có tư cách tố thiểu để giao tiếp với đời thì rất ít. NHƯNG, những người muốn nâng "CÁI TÔI" của họ và bảo thủ đi xóa câu hỏi người khác rất là nhiều, chỉ vì họ ko mở rộng được tầm nhìn. Cái nạng này ko thấy ở những quốc gia khác.

Update 12:

Những câu hỏi mang ra cho mọi người suy nghĩ chứ ko phải tìm câu trả lời cho mình, và những câu trả lời dằng dặc, mang bao tâm huyết, các lượt edit đi edit lại, các ý kiến, nhận xét về đủ thứ, và nhắn tin đến người khác nữa - những thứ thậm chí chẳng liên quan lắm tới câu hỏi.... <==== Y!A là với mục địch để đặt câu hỏi và trả lời chớ ko phải để táng ngẩu hoặc đo tài hay là trí thông minh của người khác hay là nịn hót nhau bằng những lời hoa lá cành, hàm ngữ, ẩn dụ, thơ văn chương. Hơn nữa Y!A là với tính cách là cộng đồng, chớ ko phải là quê ngoại để mà ấp ủ và trút tâm sự. Blog mới là nơi để làm việc đó. Cho nên phải đặt cảm xúc & tình cảm cho đúng nơi, đúng chổ.

Có thể nói, yahoo VN sôi động và thú vị hơn hẳn chỗ yahoo nói bằng tiếng anh ấy <=== Mỗi văn hóa & ngôn ngữ, họ có những sắc thái riêng biệt, tiêu biểu cho họ, em àh!

Update 13:

Đây cứ như là 1 khu phố thu nhỏ ý. <==== Mục đích của Y!A là để cho dân chúng đặt câu hỏi về những gì mà họ đang tiềm kiếm hoặc có những điều thắc mắc ở trong cuộc sống, để chia sẽ kinh nghiệm trong cuộc sống, để chia sẽ quan những gì mà người khác biết mà mình ko biết & ngược lại. Chớ ko phải là quê ngoại của mình. Những social networks như blogger ở google, profile yahoo, myspace, facebook, Hi5, Twitter, mới là nơi cá nhân để có thể táng ngẫu & để so tài hoặc trí thông minh của ai khác "NẾU" đó là sở thích của mỗi cá nhân.

Update 14:

Tất nhiên có kẻ này kẻ nọ. Có người tốt, nhiệt tình, thì cũng có đứa lắm chuyện, xấu tính. Sao cứ phàn nàn thế nhỉ !! Người bất lịch sự và lỗ mãng thì ở nơi nào cũng có, có chăng, ở yahoo nước ngoài, những người loại này ít xài yahoo hỏi đáp để giải trí thôi (hoặc họ dùng YHĐ vì lợi ích bản thân, chứ ko phải để mọi người thấy rõ mặt xấu của họ).<====== Ở đâu cũng có kẻ tốt & người xấu bởi vì đó là quy luật ở đời & xã hội. Kẻ nói ngon ngọt ko hẳng là kẻ tốt, kẻ tỏ vẻ ta đây là văn chương ko hẳng là hiểu biết hết hơn người. NHƯNG, nếu mà phải nhìn vào bố cục, thì em phải đặt câu hỏi là TẠI SAO phong cách của dân VN thấp quá vậy? TẠI SAO giới ăn nói mất dạy, lỗ mãng ở Y!A VN lại nhiều hơn so với Y!A của ngoại quốc? TẠI SAO, Y!A ngoại quốc họ ko xóa câu hỏi, câu trả lời người khác cho dù họ có bất đồng ý kiến của bất cứ cá nhân ai đó?

Update 15:

Còn nữa, câu hỏi này có khuynh hướng làm người không trong chuyện hiểu rằng đa số người VN đều xấu xa. <==== 1 câu nói có thể được suy diển theo vạn ý, NHƯNG người hiểu biết thì họ sẽ hiểu lý lẻ nằm sau những lời phản ảnh từ anh & anh ko phải là người nói ko có sách mà mách ko có chứng đâu. Và anh cũng đâu nói tất cả người VN đều vậy.

Người hỏi có ý định này lúc post câu hỏi ko vậy?<==== Anh ko phải là người tốt khoe xấu che, hoặc ba mươi cùng ừ và mười tư cũng gật. Cái gì sai trái, anh sẽ nói là sai trái. NHƯNG, anh thấy là ĐA SỐ những người trên Y!A VN đều là những người thiếu tư cách, thiếu tế nhị, thiếu giáo dục, thiếu văn hóa, thiếu hiểu biết, có những kẻ chỉ biết chửi đổng & chụp mủ, có những kẻ thì dùng từ ngữ tục tiểu khi trả lời hoặc nói khích bác, chà đạm danh dự người khác.

Update 16:

thì nên post ở yahoo VN chứ, sao lại post ở đây?<==== Em biết là câu hỏi bình thường còn bị xóa chớ đừng nói chi câu hỏi đánh thẳng vào sự thật. Hơn nữa cái lịch sự & độ thá thứ của anh cũng chỉ có giới hạn mà thôi, tại vì anh cũng là con người như bất cứ ai khác. Anh đã tự uống người để mở rộng tầm nhìn của anh về họ và đã cố tha thứ cái bất đồng quan điểm ở giữa anh & họ, NHƯNG chỉ ở 1 mức độ nào đó thôi. Ở trên tình bạn cũng như lòng người, cái gì cũng phải có qua lại tương đồng thì tình bạn & tình người mới được bền vững lâu dài.

Chẳng lẽ những người lạ ở đây, xem được câu hỏi này, với những gì câu hỏi đưa ra, có thể trả lời được sao?<==== Anh đưa ra là bởi vì anh muốn xem họ nhận xét ra sao ở những gì anh nói, đồng thời ở trong fan list của anh có vài người VN ở nước ngoài, anh muốn họ xem để họ phản ảnh sự thật về Y!A VN là có đúng như anh nói hay là anh bịa đặt nó ra. Nhưng sự thật lúc nào cũng vẫn là sự thật, dù nó là sự phủ phàn đi chăng.

Update 17:

Thứ 3, chuyện đô la chẳng có liên quan gì lắm, sao lại đưa vào !?<==== Nếu em nhìn vào xã hội VN 1 cách cụ thể và cận kẻ thì em sẽ hiểu là câu nói này ko phải nhất thiết là ở mặt nỗi của giá trị đồng tiền ko đâu.

Nói chung, anh suy nghĩ cũng chỉ từ 1 chiều, vẫn thường đòi công bằng cơ mà, sao lại post câu hỏi này nhỉ !!!??<===== Đấu tranh cho công lý & sự công bằng là KHÔNG PHẢI là nguồn lợi cá nhân cho bất cứ ai, và vì vậy em ko thể nói anh là suy nghĩ 1 chiều được. Ông già 70 tuổi Lãng Du mới là suy nghĩ 1 chiều và mới là kẻ hèn đi xóa câu hỏi câu trả lời của anh. Mình ko chấp nhận quan điểm của người khác là quyền sở hữu của mình, NHƯNG nếu mà mình BIỆT MIỆNG, BỊT MẮT, BỊT TAI, BỊT MỦI người khác thì mình đã PHẠM TỘI LUẬT NHÂN QUYỀN. Đây là quy luật căng bản của tất cả nhân loài đều được bình đẳng giống nhau!

Update 18:

@ Tacos:

Skew perception in regard of hidden agendas as well as lack of common decency, morality, and mentality are due brainwash, deception, and manipulation by the society that they're living in.

Update 19:

=========================

@ Duck (tiếp theo)

Uhm, có nhiều khi người khác trả lời xong, 1 là người ta cảm thấy ngại gì đó về câu trả lời của họ, 2 là câu trả lời của họ bị người khác BCVP. Nhưng theo kinh nghiệm anh thấy là thường thì họ tự xóa câu trả lời của họ, chớ ít khi người khác mà xóa câu trả lời của họ trừ khi phạm quy luật của cộng động mà thôi, có nghĩa là dùng ngôn từ thô tục hoặc ăn nói xúc phạm chà đạp đến danh dự người khác. Cái hay ở Y!A nói tiếng Anh hơn Y!A VN là ở chổ đó, người ta ko xóa câu hỏi hay câu trả lời vô lý chỉ vì ko thích quan điểm của người khác hoặc là mang mối thù cá nhân rồi đi xóa câu hỏi & câu trả lời.

8 Answers

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  Ở yahoo VN, người ta không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn đem cả cá tính, thái độ, cảm xúc của mình vào nữa - Những câu hỏi mang ra cho mọi người suy nghĩ chứ ko phải tìm câu trả lời cho mình, và những câu trả lời dằng dặc, mang bao tâm huyết, các lượt edit đi edit lại, các ý kiến, nhận xét về đủ thứ, và nhắn tin đến người khác nữa - những thứ thậm chí chẳng liên quan lắm tới câu hỏi.... Có thể nói, yahoo VN sôi động và thú vị hơn hẳn chỗ yahoo nói bằng tiếng anh ấy (nói bằng tiếng anh khô khan lắm, bởi thế nên mới viết bài này bằng tiếng Việt! :P - hmn, và nói thật là cũng vì lười viết bằng tiếng Anh, hix T__T). Đây cứ như là 1 khu phố thu nhỏ ý. Tất nhiên có kẻ này kẻ nọ. Có người tốt, nhiệt tình, thì cũng có đứa lắm chuyện, xấu tính. Sao cứ phàn nàn thế nhỉ !! Người bất lịch sự và lỗ mãng thì ở nơi nào cũng có, có chăng, ở yahoo nước ngoài, những người loại này ít xài yahoo hỏi đáp để giải trí thôi (hoặc họ dùng YHĐ vì lợi ích bản thân, chứ ko phải để mọi người thấy rõ mặt xấu của họ).

  Còn nữa, câu hỏi này có khuynh hướng làm người không trong chuyện hiểu rằng đa số người VN đều xấu xa. Người hỏi có ý định này lúc post câu hỏi ko vậy? Thứ 2, đã ghi trong câu hỏi "Can any of my Việtnamese friend explain these types of behaviors coming from the Việtnameses on Y!A VN for me?" thì nên post ở yahoo VN chứ, sao lại post ở đây? Chẳng lẽ những người lạ ở đây, xem được câu hỏi này, với những gì câu hỏi đưa ra, có thể trả lời được sao? Thứ 3, chuyện đô la chẳng có liên quan gì lắm, sao lại đưa vào !?

  ôi, mệt, nhiều thứ vô lý. Nói chung, anh suy nghĩ cũng chỉ từ 1 chiều, vẫn thường đòi công bằng cơ mà, sao lại post câu hỏi này nhỉ !!!??

  ................

  7 câu trả lời cơ mà nhỉ ? Câu kia thế nào mà bị ai xóa rồi ...

 • Lotus
  Lv 4
  1 decade ago

  Oh, you this quetion you already posted in vietnamese and since then it still bothers you. I think you are looking for people who agree with you and if there is anybody doesn't seem agree with you, you don't feel comfortable with their answers.

  Often poeple look for supportors not ememies, so you are the one.

  Rude poeple you can find any where, you can't do anything about their behaviour. The only thing to do is to forget them and don't look back. I've got alot of messages in which they insulted me and they called me "commusnist", but I'm not. I just don't care about it beacause it will take me alot of time to talk to them kindly and they don't derserve it. I just see what they don't see and I talk about what they don't know.

  If other people have different ideas, it's just they are not you and they don't have them same education like you, they didn't grow up in the same environnement like you. If they are rude, they will meet rude people. Just forget it and be happy for being a cute and nice guy like you.

 • Anonymous
  5 years ago

  This is interesting, usually it's said that Canadians are polite and respectful . Not all Canadians are like that of course.

 • Anonymous
  1 decade ago

  That's easy. They're still upset about the Vietnam War.

 • How do you think about the answers? You can sign in to vote the answer.
 • 1 decade ago

  Uhm, u say right, but it isn't all of VNese people like this. Maybe some of them dont have anything to do, feel jealous (or something like this) with others they dont like. I dont agree with them at all either. U say we dont like VNese Americans, it is not true. We only dont agree with some of you 's thoughts so much(because sometimes they say so rudely and something are frame-ups). About the American Dollars, they are only money. I need it, u need it, everybody in the world need it, not only Vnese, but it isn't everything, I think. I recognize our country still has so many defects, and we need all your help to make VN more perfect (your help, your ideas, your criticisms, not your mockery). Is that too hard for u?

  My English isn't very good, so maybe it will make you unsatisfied or misunderstand. But I just wanna say, I dont hate you Vietnamese Americans. I wanna make friends with all of u in the world.

  Nice day!!!

  ------------------------------------------

  Not all, not most, just some. Because there are few VNese people on Y!A, and there are also few people taking care of the report abuse. Some people feel like using it and they use it everyday, which makes you think that many VNese people like using it, too. I've talked to many people on Y!A and they also agree with my view. Most VNese people are friendly and they dont want to conflict. That is many foreigners who have ever gone to VN 's comment, not mine. You say like that isn't very objective, which make me think you're a foreigner, not a VNese person. Of course there are also rude people on here, but "If they are rude, they will meet rude people. Just forget it and be happy for being a cute and nice guy like you."

  "I've NEVER made a mockery out of my own country VN. One thing that you have to realize that. "<-------I know that, and it's also one of your good points I respect. Be happy!

 • AFGHAN
  Lv 4
  1 decade ago

  I dont know why, but your picture explains everything!

 • 1 decade ago

  they're jealous xD

 • Anonymous
  1 decade ago

  racists!

Still have questions? Get your answers by asking now.