Nu Bar 的問題 ~

請問 Nu Bar 該怎麼穿 ?

現在市面上有賣很多 Nu Bar 價錢也不同

有 280 元 ~ 1000 元 以上都有~ 該如何挑選呢 ?

Nu Bar 該用什麼清洗方式 ?

一件 Nu Bar 的壽命大概多久 ?

能帶著 Nu Bar 下水游泳嗎 ?

穿 Nu Bar 後還需穿內衣嗎 ?

單穿 Nu Bar 會不會容易曝光呢 ?

請知道滴大大告訴我 ~ 謝謝
1 answer 1