Whos prettier kim chiu or liu yifei?

liu yifei or kim chiu? liu yifei http://media.photobucket.com/image/liu%20yifei/chaoyangfilm/liuliu.jpg?o=36 http://media.photobucket.com/image/liu%20yifei/jpoy-jpoy143/9.jpg?o=18 kim... show more liu yifei or kim chiu?

liu yifei
http://media.photobucket.com/image/liu%20yifei/chaoyangfilm/liuliu.jpg?o=36

http://media.photobucket.com/image/liu%20yifei/jpoy-jpoy143/9.jpg?o=18

kim chiu
http://media.photobucket.com/image/kim%20chiu/darkblack01/kim-chiu.jpg?o=29

http://www.flickr.com/photos/26347660@N02/2558895504/

http://media.photobucket.com/image/kim%20chiu/gladios07/agos/9f9273c7.jpg?o=501
4 answers 4