Minh quen mat khau cua yahoo nhung không nho nhung thong tin ca nhân dang ki trong lan dang nhâp dau tien?

Follow
 • Follow publicly
 • Follow privately
 • Unfollow
Best Answer
 • PC/IS answered 5 years ago
- Hoàn toàn quên những thông tin cá nhân đã đăng ký thì không còn cách nào khác lấy lại mật khẩu đâu, tốt nhứt là bạn tạo nick mới!
 • 20
 • Comment
Sign In 

to add your answer

No other answers

Who is following this question?

  %
  BEST ANSWERS
  Member Since:
  Points: Points: Level
  Total Answers:
  Points this week:
  Follow
   
  Unfollow
   
  Block
   
  Unblock