Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and beginning April 20th, 2021 (Eastern Time) the Yahoo Answers website will be in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

懂丹麥語言的請幫忙翻譯這首歌Hvad nu hvis!!

1 Answer

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  我不懂丹麥文 我是把下面那個網頁的英文翻譯再翻成中文

  可能會有些地方跑掉 附上原譯者的英文翻譯

  Hvad nu Hvis by Alex ft. Nik og Jay

  What If by Alex ft. Nik & Jay

  如果 Alex, Nik, Jay演唱

  Hvis jeg var et sejlskib på det åbne hav,

  If I were a sailing ship on the open sea,

  如果我是在汪洋中航行的船

  var hun vinden, der tog mig hjem.

  she would be the wind that took me home.

  她會是那引我歸航的風

  Hvis jeg var en kornmark,

  If I were a cornfield,

  如果我是片麥田

  var hun sommerregn, der endelig kom igen.

  she would be the summer rain that finally came again.

  她會是那夏日的甘霖

  Og hvis jeg var en storby,

  And if I were a big city,

  如果我是座大城市

  var hun energien, der gav mig liv og lys nu.

  she would be the energy that gave me light and life.

  她會是讓我充滿陽光和生命力的能量

  Og hvis jeg var 7 år igen,

  And if I were 7 years-old again

  而如果我能再回到七歲時

  var hun sneen, der faldt uden for mit vindue.

  she would be the snow that fell outside my window.

  她會是在我窗外降下的瑞雪

  *Hun betyder alt for mig,

  She means everything to me,

  她是我的所有

  lad det aldrig vende.

  Let that never change.

  永遠都不變

  Hun er mit et og alt,

  She is my one and only,

  她是我的唯一

  jeg vil ikk' stå alene.

  I will not stand alone.

  我不再孤獨*

  **Så hvad nu hvis stjernene en dag var væk,

  So what if the stars disappeared one day,

  如果有天繁星消逝

  og hvad nu hvis vinden døde stille hen.

  and what if the wind stopped blowing.

  如果有天風不再咆哮

  Og solen aldrig mere ville vise sit ansigt.

  And the sun stopped shining on your face.

  如果有天太陽不再照耀我的臉龐

  Hvad sku' jeg så gør'?

  What should I do then?

  那我該怎麼辦?

  Og hvad nu hvis sneen smeltede bort,

  And what if the snow melted away,

  如果有天瑞雪消融

  og hvad nu hvis regnen udeblev.

  and what if the rain never came again.

  如果有天雨不再滋潤大地

  Hvad nu hvis alting blev helt sort.

  What if everything became completely black.

  如果一切都黯淡無望

  Jeg håber det aldrig sker, jeg har brug for dig her.

  I hope that never happens, I need you here.

  我希望那永不發生 我需要你伴我身邊**

  ohoh, oh oh oh oh oh oh. ohoh, oh oh oh oh oh oh.

  2009-02-18 20:03:55 補充:

  Hvis jeg var en sommerfugl,

  If I were a butterfly,

  如果我是隻蝴蝶

  så var hun solens stråler, der varmede mine vinger.

  she would be the sun's rays that warmed my wings.

  她會是那溫暖我翅膀的陽光

  2009-02-18 20:04:17 補充:

  Hvis jeg var faret vild i skoven,

  If I were lost in the forest,

  如果我迷失在森林裡

  var hun stjernene for oven, der viste mig vej, min sti-finder.

  she would be the stars above, that showed me the way, my pathfinder.

  她會是那在天頂指引我方向的星星 為我導航

  *重複*

  **重複**

  2009-02-18 20:04:52 補充:

  (Jay) Det' mit liv, jeg nyder showet. Jeg ved, at det lyder flovet,

  It is my life, I enjoy the show. I know that it sounds funny,

  這是我的人生 我過得快活 我知道這聽起來可笑

  men jeg har ting jeg vil gøre før min tid er gået.

  but I have things I want to do before my time is gone.

  但在我離開前 我有許多想做的事情

  2009-02-18 20:05:13 補充:

  Det er de ting jeg giver videre, der betyder noget.

  It is the things that give meaning, that mean something.

  那是充滿意義的事情 具有某種意義

  Hey stjerne i det fjerne, hvis mig vejen jeg følger den gerne.

  Hey stars in the distance, if this is the way I will follow it.

  嘿~遙遠的繁星 若這就是我該走的路 我將跟隨你們

  2009-02-18 20:06:02 補充:

  Vi gjorde det, vi er her. Det der ikke slog os ihjel, gjorde os stærkere.

  We did it, we are here. That which didn't kill us made us stronger.

  我們成功地到達了 這途中的困境反而使我們更堅強

  2009-02-18 20:06:22 補充:

  (Nik) Nik, yo. Lad mig kæmpe lidt, elske lidt. Jeg er her jo kun for et øjeblik.

  Nick, yo. Let me fight a little, love a little. I am only here for a moment.

  Nick,唷~ 讓我再奮鬥一點 再愛一點點 我只在這駐足一會兒

  2009-02-18 20:06:37 補充:

  Før tidevandet vasker det hele væk, vil jeg skrive for mig og mine,

  Before the tide water washes it all away, I will write for me and mine,

  在潮水將它完全洗去前 我會為我和我的一切留下印記

  og jeg prøver på at skrive for dig og dine,

  and I will try to write for you and yours,

  也試著為你和你的一切留下印記

  2009-02-18 20:06:50 補充:

  for der er ingen, der fortjener at leve alene.

  Because no one deserves to be alone.

  因為大家都不該孤獨

  **重複**

Still have questions? Get your answers by asking now.