Anonymous
Anonymous asked in Entertainment & MusicMusicLyrics Ā· 1 decade ago

Kung Fu Dunk's Lyrics?

Do you know the lyrics of the theme song of Kung Fu Dunk? I think the song's called Zhou Da Xia.

3 Answers

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  Jay Chou - Zhou Da Xia lyrics

  Verse1:

  Wo yi jiao ti fei yi chuan chuan hong hong de hu lu bing tang

  Wo yi quan da fei yi mu mu de hui yi san zai yue guang

  Yi jie lao lao de lao jiang yi duan jiu jiu de jiu shi guang

  Wo ke yi gei ni men yi zhang qian ming zhao na qu xiang xiang

  Wo shuo a ping feng jiu gai zhe bing shuang wu yan jiu gai dang yue guang

  Jiang hu jiu gai kai shan chuang ping ju jiu gai shua hua qiang

  Zha xia ma bu wo bu yao huang

  Men le huang le juan le wo jiu chuan shang gong fu zhuang

  Chorus:

  Wo bu mai dou fu (dou fu) dou fu (dou fu)

  Wo zai wu gong xue xiao li xue de na jiao gong fu

  Gong fu (gong fu) gong fu (gong fu)

  Gan jin chuan shang qi pao mian de ni shuo wo chi ni dou fu

  Ni jiu xiang dou fu (dou fu) dou fu (dou fu)

  Chui tan ke po de ji fu zai shi lian wo gong fu

  Gong fu (gong fu) gong fu (gong fu)

  Gan jin chuan shang qi pao mian de ni shuo wo chi ni dou fu

  Verse2:

  Wo shao wei shen zhan quan jiao ni jiu gun dao bian jiang

  Hui xuan ti tai yong li hua mian jiu bian de hen huang liang

  Luo hua pei dui pei xi yang fan shan yue ling du guo jiang

  Wo qing yi qing sang qing yi qing sang chang qi qin qiang

  Fei tian fei dun huang bei fang bei da huang

  Shui zai shui yi fang wo cheng qi yi ba zhi san hui tou wang

  A zhe shen me di fang zhe shen me zhuang kuang la la la la la

  Men le huang le juan le wo jiu cai zai ni jian bang

  Chorus:

  Wo bu mai dou fu (dou fu) dou fu (dou fu)

  Wo zai wu gong xue xiao li xue de na jiao gong fu

  Gong fu (gong fu) gong fu (gong fu)

  Gan jin chuan shang qi pao mian de ni shuo wo chi ni dou fu

  Ni jiu xiang dou fu (dou fu) dou fu (dou fu)

  Chui tan ke po de ji fu zai shi lian wo gong fu

  Gong fu (gong fu) gong fu (gong fu)

  Gan jin chuan shang qi pao mian de ni shuo wo chi ni dou fu

 • tanaka
  Lv 4
  3 years ago

  Fu Song Lyrics

 • 4 years ago

  This Site Might Help You.

  RE:

  Kung Fu Dunk's Lyrics?

  Do you know the lyrics of the theme song of Kung Fu Dunk? I think the song's called Zhou Da Xia.

  Source(s): kung fu dunk 39 lyrics: https://tr.im/SB441
Still have questions? Get your answers by asking now.