Anonymous
Anonymous asked in 社會與文化語言 · 1 decade ago

請幫我把這段文章翻譯成馬來文

我想把下面這段文章翻譯成馬來文 應該是用英文拼音吧?

世界上最悲哀的 就是替人做牛做馬 幫人煮飯 

結果還只能睡客廳 連房間都進不去 

讓嬌滴滴的女孩睡客廳 這麼紳士的男人 真是值得託付終身

感謝!

Update:

抱歉 我想把文章修改如下

世界上最悲哀的 就是替人做牛做馬 幫人煮飯 

結果還只能睡客廳 連房間都進不去 

原來只有紳士 才會讓女孩睡客廳

還是說她只配睡客廳?

謝謝

2 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  Yang paling menyedihkan di dunia ini adalah untuk mambantu orang memasak

  Hasilnya adalah hanya dapat tidur di ruang tamu

  Bahkan bilik tidur pun tidak dapat masuk

  Rupa-rupanya hanyalah lelaki perkasa yang biarkan gadis tidur di ruang tamu

  Ataupun dia hanya dapat tidur di ruang tamu

  Source(s): i'm malaysian
 • 1 decade ago

  kesediahan dalam dunia ini

  adalah tolong orang buat inilah itulah

  lagipun memasak untuk orang

  terakhirnya baru dapat tidur di ruang tamu

  walaupun ada bilik pun dihalang memasuk

  sebab itu orang ihsan

  yang bagi gadis tidur di ruang tamu

  lagipun cakap itu yang terbaik untuk gadis tu

  Source(s): fuhuac
Still have questions? Get your answers by asking now.