What does "ikaw ay tarantadong walang bayag?" mean?

15 answers 15