Apa saja peninggalan sejarah semasa kerajaan hindu budha?

8 answers 8