Anonymous
Anonymous asked in Society & CultureLanguages · 1 decade ago

Where could i find a Filipino--Ilocano translator software??? To all the FiliPiNos out there?

For Filipinos out there pls........... really really need it ........ or not even a software it could be in a website or another pls.... it's just important that it is filipino--ilocano or have it

Update:

hi pouh... me alam k poung software n pedeng mgtranslate ng filipino languages??????

Update 2:

tenk you pouh

3 Answers

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  uhhhhhm.. filipino din me...ang software lang na kailangan mo is...www.worldlanguage.com tapos pindutin mo nalang dun kung anu ng gusto mong pag aralang salita..okay yan lang lahat salamat sana akoh mappili mong may tamang sagot...eheheh thankyou.. sana madami kang matutunan dun...

 • Anonymous
  1 decade ago

  wala akong alam. subukan mo sa google okaya sa yahoo search. galingan mo.....

 • im filipino ! kamusta ka na ?

Still have questions? Get your answers by asking now.