Trang web nào có thể download MV của US&UK vậy?

Mình chỉ có thể tìm thấy trang down nhạc Kpop với Cpop là nhiều chứ ko thể tìm đc trang nào down video của UK&US j` cả. Bạn nào có thể júp ko?

Update:

MV chính là music video í bạn ạ.

1 Answer

Relevance
 • ?pkj.
  Lv 5
  1 decade ago
  Favorite Answer

  MV la cai gi vay? Nhieu em biet thi em co the giup.

  Nhung em khong biet, xin loi.

Still have questions? Get your answers by asking now.