who is from malta??

i need to learn french and i am from malta. does any body know who teaches french in malta. exectly in mosta. who teaches french in mosta?

1 Answer

Relevance
 • Mary
  Lv 5
  1 decade ago
  Favorite Answer

  Aw hij :)

  Jiena Maltija.

  Jiena nissuġerilek tiċċekja tikka l-yellow pages.Xi kors tal-franċiż żgur issib hemmhekk..forsi mhux il-mosta imma Malta żgħira ma tantx iddum biex tmur minn post għall iehor!

  ċaw x)

Still have questions? Get your answers by asking now.