Hubungan sosiologi dengan ilmu yang lain?

mis,,sosiologi dg biologi
sosiologi dg fisika
sosiologi dg kimia
sosiologi dg antropologi
sosiologi dg matematika
sosiologi dg sejarah
sosiologi dg ekonomi
sosiologi dg geografi
sosiologi dg PkN
1 answer 1