Translation from Tagalog to English?

Sa palagay ko. Pupunta tayo sa mexico pagkatapos misyon ko. at gagawinin mga bagaysa mag/i/iwkod ngmga tao.

sorry it's long, and any part of it will help. It was in really messy handwriting...I may have gotten some letters wrong.
thanks so much!
Update: or the Mag/i/iwkod could be magliliwkod. if that helps at all.
6 answers 6