Anonymous
Anonymous asked in 家居與園藝裝飾及裝修 · 1 decade ago

分体式冷氣

請問要裝部分体式冷氣供500尺家居用,連工包料安裝要幾多錢?每個月的電費大概要多少?

喜好牌子: 大金、日立

2 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  你用冷氣嘅地方咁大冇四匹以上都唔會有好的製冷效果,但你要知道三匹以上的冷氣機全都是要三相電源供電去起動個壓縮機,若你府上冇三相電源入屋就要向電灯公司申請,另一問題:要裝大匹數冷氣機,其室外散熱機的体積都較大,有冇考慮安置散熱機的地方,若放置外牆就要考慮個機架的安全和穩固性,同日後維修問題,機架要預留空間可以給人安全企立,以便維修人員安全工作,有必要時可能要搭個竹棚去做機架。香港法例是不可以高空擲物,若因工作期間不慎跌物落街傷人是刑事罪,所以不得不小心!‘大金’冷氣很可靠,價錢亦高,一分錢一分貨,我家250呎廳用‘大金’2匹半分体,八年了未壞過,期間洗機2次,若四匹機連安裝要萬三元左右,要視其安装工序和雪種喉的長度(不包來電電源和搭棚費用)。希望幫到你,祝:生活愉快!

  2008-07-17 21:49:31 補充:

  任何牌子冷氣機若於保用或有續保期間,室外機如有故障要出外牆機架外維修,如冇預做維修位可以讓工作人員安全企立,他會拒絕有關檢查的,除非有足夠的安全措施提供,保障其人身安全另作別論。大家都聽過著咗安全帶扣好都會跌落街,皆因所扣住的地方唔穩固所致,食這行飯有很多人好傅命,完全冇安全意識,我永遠冇諗有take 2,唔安全就小做一單更覺安心!

  Source(s): 資深冷氣師傅
 • mon
  Lv 6
  1 decade ago

  我朋友裝過日立, 600-700尺左右地方, 連工包料$1000左右, 他長開每月電費都係$1500

Still have questions? Get your answers by asking now.