promotion image of download ymail app
Promoted
Anonymous
Anonymous asked in SportsCycling · 1 decade ago

Voor Nederlanders/Belgen: Ik zoek een fietszadel met rugleuning (voor een vouwfiets) 10 punten beste antw!!?

De vraag zegt het al; ik zoek een winkel (webwinkel of fysieke winkel, maakt mij niet uit, zolang de fysieke winkel maar in noord holland ligt) waar ik een fietszadel met rugleuning kan kopen, die je op kan monteren op een bromton vouwfiets. Dit is voor iemand die erg veel rugklachten heeft, en waarvoor het te belastend is om met een gewoon zadel te fietsen. Hij gebruikt een bromton omdat deze licht is en compact.

Het enige wat ik tot nu toe kan vinden is brommer/motorfiets zadels, maar ik weet niet of deze op een 'gewone' fiets kunnen. Verder heb ik zadels met rugleuningen voor gehandicapten gevonden, maar deze kan je niet apart kopen.

Of misschien heb je wel een idee hoe ik dat zelf kan maken, of heb je een site waar dat op staat? Elke hulp is welkom!

Alvast bedankt!!!

Update:

@ mirageguitarworks Omg! Where did you get that translation from :P it's horrible! But thanks for your input!

For the English speaking people:

It's a question for everybody how lives in holland, so I'm not going to write it in english. So if you don't speak dutch, please don't react just for the points :)

4 Answers

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  For Dutch/Belgians: I'm looking for a bicycle saddle with back rail (for a folding bicycle) 10 points best answer!!? The question says it already; I'm looking for a shop (web shop or physical shop, does not matter, as long as the physical shop lies in the northern Netherlands) .Just one with a bicycle saddle and back rail that I can buy. It needs to fit on a bromton folding bicycle. This is for someone who has a many back complaints, and for who it is too painful with an ordinary saddle. He uses bromton because these are light and compact. All I can find so far are motorcycle and moped saddles, but I doubt these will fit on a bicycle easily.

  I have found saddles with back rails for disableds, but these can not be bought seperately.

  Perhaps, you may have an idea how I can do this myself, or have a site that can help? Any help is welcome! In advance thanks!!!

  My grasp of this language is probably as poor as Mirage's. But since Brompton is an English made brand. (And I can't resist a Damsel in distress). I have posted a feeble translation. (Might help someone come up with a better answer.)

  My thought is that a Banana seat and sissy bar combination may be the answer you are looking for. It will interfer with the folding system. A bit of fiddling with quick releases may minimise the problems.

  Op het gevaar af van u die in gelach barsten is hier mijn poging in het Nederlands.

  Mijn greep van deze taal is waarschijnlijk zo slecht zoals Mirage' s. Maar aangezien Brompton is maakten Engelsen merk. (En er zijn geen het verzetten zich tegen een Juffer in nood). Ik heb een zwakke vertaling gepost. (Iemand zou kunnen helpen met een beter antwoord op de proppen komen.)

  Mijn gedachte is dat een een zetel van de Banaan en combinatie van de lafaardbar het antwoord kunnen zijn u zoekt. (de lafaardbars kunnen tot om het even welke lengte worden gemaakt) het zal zich in het vouwende systeem mengen. Een beetje van het lummelen met snelle versies kan de problemen minimaliseren.

  http://justbicycles.com/bike_category.php?item=10

  Edit******Just had a horrible thought about the translation for "Sissy Bar". Hope it is not too offensive

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • 1 decade ago

  Ik ben droevig maar ik niet me bewust van om het even welke zadels met een rug ben die een bromton cyclus zal passen. Het zal best om bromton voor suggesties zijn/te contacteren.

  For my English speaking buddies... she is asking about a new saddle for a Brompton folding bike- one with a back to it for relieving pain.

  EDIT: So, I don't have a command of the Dutch language but I do have a pair of wooden shoes. Hows this...

  Mijn excuses, maar de Brompton zadel is uniek en zal het moeilijk zijn om een vervanger te vinden die past correct. Het zadel is bedoeld om compact vouwen en elke wijziging wordt voorkomen dat deze functie.

  Het zal best rechtstreeks contact op te nemen met Brompton en vraag om hun advies.

  Source(s): 28 years in the industry
  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • B S
  Lv 4
  1 decade ago

  Go to Halfords ask them. I don't want the 10 punten.

  Source(s): Visited the Netherlands, but the Omahfiets are plentiful at that store (Halfords is not a real bike shop though at least not in Delft - it was more like a walmart here, but the item should be easily found there) Good luck!
  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • Anonymous
  1 decade ago

  Wazzz up!

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.