Can you translate this song in english?

* Ni wen wo ai ni you duo shen Wo ai ni you ji fen Wo de qing ye zhen Wo de ai ye zhen Yue liang dai biao wo de xin Wo de qing bu yi Wo de ai bu bian Yue liang dai biao wo de xin ** Aing qing de yi ge wen Yi jin da dong wo de xin Shen shen de yi duan qing Jiao wo si nian dao ru jin *** Ni qu... show more * Ni wen wo ai ni you duo shen
Wo ai ni you ji fen
Wo de qing ye zhen
Wo de ai ye zhen
Yue liang dai biao wo de xin

Wo de qing bu yi
Wo de ai bu bian
Yue liang dai biao wo de xin

** Aing qing de yi ge wen
Yi jin da dong wo de xin
Shen shen de yi duan qing
Jiao wo si nian dao ru jin


*** Ni qu xiang yi xiang
Ni qu kan yi kan
Yue liang dai biao wo de xin
6 answers 6