Translate this in English: Huwag ka magsalita ng tapos?

10 answers 10