what's the meaning of this in tagalog...EUTHANASIA,INTELLECTUAL PIRACY,GRAFT AND CORRUPTION,PRE-MARITAL SEX..

i want the meaning of it in tagalog not itsterm in tagalog...aiyt?...tnx..

2 Answers

Relevance
 • yads
  Lv 5
  1 decade ago
  Favorite Answer

  euthanasia -- pagpatay sa taong wala ng pag-asang mabuhay (dahil sa matinding karamdaman)

  intellect-piracy -- pagnanakaw ng imbensyon o katha ng ibang tao

  graft and corruption -- ito ang ginagawa ng mga politicians sa philippines, pagnanakaw sa kaban ng bayan

  pre-marital sex-- pagtatalik ng magkasintahan bago sila makasal

  Source(s): <('oo')>
 • Anonymous
  4 years ago

  Intellectual Piracy Definition

Still have questions? Get your answers by asking now.