Telugu to english translation?

Goli maaaaaaar... goli maar! Goli mar-mar-mar-mar-mar-mar-(mar)... Goli mar-mar-mar-mar-mar-(mar)..... Kashno rau kaugileste yenche staavooo... Ne pali manta meste yee maltovooo..... Kandaru padda kane shungaa.. raamaaaa... Valkunga guda yesta vaya raamaaa... Goli maar! Goli..... show more Goli maaaaaaar... goli maar!
Goli mar-mar-mar-mar-mar-mar-(mar)...
Goli mar-mar-mar-mar-mar-(mar).....

Kashno rau kaugileste yenche staavooo...
Ne pali manta meste yee maltovooo.....
Kandaru padda kane shungaa.. raamaaaa...
Valkunga guda yesta vaya raamaaa...
Goli maar!
Goli.. mar-mar-mar-mar-(mar)....
Rrrrrgrrryyaaaaayaaaaa!

Puttan gane!
Matte koye!
Kutte chan taan vaaste...
Muttu ta taa lantee...
Alla e potaabe anno luuu....

Balla ma ti che staaro...
Alla lika ti staaro....
Unna ma ti poya ka!
Uuhu paata restaaro..

Ouuu.. iltii baltii pubantii...
Ouuu.. shaaltii shantii womchantii..

Ruddem, rouddem, ririim saa..
Murkam burdam mumuur-shaa...

Killeeer-killeer-killeer-killeer...
Killeeer-killeer-killeer...
Goli maar!

Goli maar-maar-maar-maar-maar-maar-(maar)...

Killeeer-killeer-killeer-killeer...
Killeeer-killeer-killeer...

Muttan gane!
Nitte koye!
Korvi da yaa laaste...
Kongu lan tuu kuunte..
Challa re dagda go ii puuduuu..
2 answers 2