123456 asked in Society & CultureLanguages · 1 decade ago

gaelic translation of..?

sunday bloody sunday. does anyone know where i can find this??

3 Answers

Relevance
 • jk
  Lv 7
  1 decade ago
  Favorite Answer

  Sunday Bloody Sunday = Domhnach, fuilteach Domhnach

  I'll put the verse first and the translation underneath.....

  I can't believe the news today

  I can't close my eyes and make it go away.

  How long, how long must we sing this song?

  How long, how long?

  'Cos tonight

  We can be as one, tonight.

  =

  Ní chreidim an nuacht inniu.

  Ní dhúnaim mo shúile agus déanann go bhfuil sé imithe

  Cá fhad, cá fhad canfaimid an t-amhrán seo

  Cá fhad, cá fhad?

  Mar anocht

  Táimid mar duine amháin, anocht

  Broken bottles under children's feet

  Bodies strewn across the dead-end street.

  But I won't heed the battle call

  It puts my back up, puts my back up against the wall

  =

  Buidéal briste faoi na cosa na páistí.

  An tsráid ceann caoch faoi bhrat na choirpe

  Ní thabharfaidh mé aon aird ar an scairt cogadh

  Cuireann sé mo dhroim suas, mo dhroim suas in aghaidh an balla

  Sunday, bloody Sunday. (x4)

  Oh, let's go.

  =

  Domhnach, fuilteach Domhnach (x4)

  Oh, téimis

  And the battle's just begun

  There's many lost, but tell me who has won?

  The trenches dug within our hearts

  And mothers, children, brothers, sisters

  Torn apart.

  =

  Agus anois thosaíodh an cogadh

  Is iomaí a chaillte, ach inis dom cé a buadh?

  Na trinsenna, istigh i ár chroí go domhain na trinsenna

  Agus máthaireacha, páistí, deartháireacha, deirfiúreacha. Stróicthe as a chéile

  How long, how long must we sing this song?

  How long, how long?

  'Cos tonight

  We can be as one, tonight.

  Sunday, bloody Sunday.

  Sunday, bloody Sunday.

  =

  Cá fhad, cá fhad canfaimid an t-amhrán seo

  Cá fhad, cá fhad?

  Mar anocht

  Táimid mar duine amháin, anocht

  Domhnach, fuilteach Domhnach (x2)

  Wipe the tears from your eyes

  Wipe your tears away.

  I'll wipe your tears away.

  I'll wipe your tears away.

  I'll wipe your bloodshot eyes.

  Sunday, bloody Sunday.

  Sunday, bloody Sunday.

  =

  Glanann an uisce as do shúile caointe

  Caointe imithe

  Glanfaidh mé duisce caointe

  Flanfaidh mé duisce caointe

  Glanfaidh mé do shúile sreangach

  And it's true we are immune

  When fact is fiction and TV reality.

  And today the millions cry

  We eat and drink while tomorrow they die.

  =

  Agus tá sé fíor go táimid imdhíonach

  Nuair a bhí fíoras cosúil le ficsean agus teilifís réaltacht

  Tá na milliúneacha ag caoineadh

  Ithimid agus ólaimid scaitheamh amárach gheobhaidh said bás

  The real battle just begun

  To claim the victory Jesus won

  On...

  =

  Thosaíodh an fíor cogadh

  Chun an bhua bhuaigh Íosa a éileamh;

  Ar...

  Source(s): Im irish
  • Login to reply the answers
 • 1 decade ago
  • Login to reply the answers
 • 1 decade ago

  idk but if you find someone who can speak gaelic please let me know, been trying to learn it but really getting nowhere. Thanks

  • Login to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.