Trong chien tranh the gioi thu 2 tai sao nguoi lanh dao cua Nhat Ban ko bi su tu?

Follow
 • Follow publicly
 • Follow privately
 • Unfollow
Best Answer
Tại vì Nhật điều đình họ sẽ đầu hàng với một điều kiện là Mỹ không được xử tội Nhât hoàng. Mỹ đồng ý.
 • Rate
 • Comment
Sign In 

to add your answer

No other answers

Who is following this question?

  %
  BEST ANSWERS
  Member Since:
  Points: Points: Level
  Total Answers:
  Points this week:
  Follow
   
  Unfollow
   
  Block
   
  Unblock